Apparat critique

  • Version par défaut
Pour citer cette page : Laboratoire de textes Norécrit, Registre des visites pastorales de l’archevêque Eudes Rigaud - 1256« Anno domini millesimo ducentesimo quinquagesimo sexto », état d’établissement du texte annoté par Lise Levieux, sous la responsabilité de Elisabeth Lalou, consulté le . [En ligne : ]

Anno domini millesimo ducentesimo quinquagesimo sexto

V. Kl. Novembris. Apud Pontem Audomari.

IIII. Kl. Novembris. Apud Burgum Eschardi.

III. Kl. Novembris. Apud Deivillam.

II. Kl. Novembris. Rothomagi.

Kl. Novembris. Ibidem. Celebravimus festum Omnium Sanctorum.

IIII. Non. Novembris.

III. Non. Novembris.

II. Non. Novembris.

Non. Novembris.Les 11 lignes sont regroupées par une accolade suivie de Apud Deivillam.

Apud Deivillam.

{165v} VIII. Id. Novembris.

VII. Id. Novembris.

VI. Id. Novembris. Les 3 lignes sont regroupées par une accolade suivie de Celebravimus sacram synodum Rothomagensem, et pernoctavimus apud
Sanctum Matheum..

Celebravimus sacram synodum Rothomagensem, et pernoctavimus apud
Sanctum Matheum.

V. Id. Novembris. Apud Fraxinos.

IIII. Id. Novembris. Apud Sanctum Geremarum de Flaviaco.

III. Id. Novembris. Apud Bules.

II. Id. Novembris. Apud Gornaium super Arundam.

Id. Novembris.

XVIII. Kl. Decembris.

XVII. Kl. Decembris.

XVI. Kl. Decembris.

XV. Kl. Decembris.

XIIII. Kl. Decembris.

XIII. Kl. Decembris.

XII. Kl. Decembris.

XI. Kl. Decembris.

X. Kl. Decembris.

IX. Kl. Decembris. Les 11 lignes sont regroupées par une accolade suivie de Apud Noviomum..

Apud Noviomum, pro inquisicione corporis Beati Eligii.

VIII. Kl. Decembris. Apud Verbrie.

VII. Kl. Decembris. Apud Loves, in Parisiensi diocesi.

VI. Kl. Decembris.

V. Kl. Decembris.

III. Kl. Decembris. Les 3 lignes sont regroupées par une accolade suivie de Pontisare...

Pontisare.

Guaaniacum.

III. Kl. Decembris. Apud Gaaniacum procurati fuimus. Summa procuracionis, c solidi ix solidi iii denarii.

II. Kl. Decembris. Visitavimus ibidem. Ibi sunt quatuor monachi, quorum unus erat in
firmus. Defectum librorum emendaverant, ut dicebant, et defectum ornamentorum
in parte minora, et in maiori parte non. Iniunximus eis ut residuum emendarent.
Aliqui non servant ieiunia regule. Utuntur carnibus. Iniunximus hoc emendari, et penam in statutis pape scriptam
fieri, si in hiis delinquant. Elemosina bis in edomada datur omnibus venientibus ad eam.

Mons Duorum Amantium.

Ipsa die, procurati fuimus apud Montem Duorum Amantium. Summa procuracionis, vi libre viii solidi viii denarii.

Kl. Decembris. Visitavimus ibidem. Ibi sunt xii canonici. Iniunximus quod qualibet
edomada perlegatur semel ad minus regula. Debent circa cl libras, quia quidam
eis de novo mutuavit c libras, quarum adhuc habent partem pecunie, et
aliam partem posuerunt in bestiis quas adhuc habent. Male providetur infirmis.

{166r} Iniunximus hoc emendari. Iniunximus specialiter subpriori ut diligenter visiter in
firmos, et faciat eis provideri, proul viderit expedire, secundum infirmitatem patien
tis. Non habent vestimenta quamcito eis indigent, immo tarde eis ministrantur.
Iniunximus hoc emendari.

Kl. Non. Decembris. Apud Sanctam Katherinam, cum expensis nostris.

IIII. Non. Decembris. Rothomagi.

III. Non.  [sic] [Decembris] . Videlicet prima dominica adventus, ibidem populo, in maiori ecclesia, predicavimus.

Ipsa die. Non. Decembris. Cum Nicholaus, abbas Sancti Audoeni Rothomagensis, citatus esset
perempter, ad crastinum adventus, responsurus nobis de contemptu et inobediencia,
super hoc quod in synodo Omnium Sanctorum novissime preterita, non interfuerat, ac in
obedienciam huiusmodi, prout iustum esset emendaturus, dicta die coram nobis in iure
comparens dictus abbas predictam inobedienciam nobis emendavit et manu posita
ad pectus·juravit quod de emenda statu super hoc predicta staret mandato nostro.
Presentibus : archidiacono Caleti, nomine Petro, magistris Roberto Senonensi, Ricardo de
Sapo, canonico Rothomagensi, Johanne Suessionensi, canonico, officiali tunc Rothomagensi, fratribus
Laurencius et Ricardo, monachis Sancti Audoeni, Martino, clerico dicti abbatis,
Morello, clerico nostro Philipo serviente curie Rothomagensis, fratre Dyonisio, pri
ore de Fraxino Monasterii
, Ambianensis diocesis, et pluribus aliis.***

Sanctus Audoeni.

Ipsa die, visitavimus visitavimus monasterium Sancti Audoeni. Ibi sunt l mona
chi. Parum confitentur aliqui, contra mandatum nostrum in alia visitacione factum. Item, non
servant mandatum nostrum de celebracione missarum, videlicet quod qui ad minus semel in
edomada non celebraverit, a vino abstineat quousque cantaverit. Minutis mo
rantur communiter antequam ad lectum eant, usque ad ignitegiu. In prioratibus utuntur
carnibus et male servant ieiunia regule. Parum computatur de generali statu
domus scilicet semel in anno et tunc obscure licet ter in anno preceperimus com
putari. Item, coquinarius et alii officiales licet preceperimus quod ad minus ter computent
in anno. Item licet inhibuerimus ne aliquis monachus aliquid reciperet ab officialibus
seu peteret, non servatur et dicunt quod hoc faciunt quia quando vadunt extra ab causam
aliquam de licencia, abbas non ministrat eis expensas, et ideo dicunt quod necesse
habent pretere et recipere. In festo Apostolorum Petri et Pauli ultimo predicto debebant viim
cc xl libras vii solidos xi denarios ; debebatur autem eis, tam in debito bene solubili quam ma
le solubili m vic libre lxxv libre xiii solidi, et ita superat debitum quod debent, debitum
quod eid debitur, in vm vc lxiiii libris xiii solidis xi denariis. Prior non bene sequitur claustrum.
Thesaurarius non est bene sufficiens. Abbas parum scit de temporalibus ; nimis de fa
cili mutat officiales apud sanctum Edidium moratur unus monachus solus, contra
mandatum nostrum.

Non. Decembris. Apud Deivillam.

{166v} VIII. Id. Decembris. Apud Deivillam.

Sanctus Georgius.

VII. Id. Decembris. Visitavimus abbaciam Sancti Georgii de Bauquiervilla.
Ibi sunt xxi monachi. Omnes sunt sacerdotes sex exceptis. Unus non
clamat alium. Iniunximus hoc emendari. Iniunximus vetera  [sic] [vestimenta] reddi in recep
cione novorum. Qualibet die datur elemosina omnibus venientibus ad eam. Debent cc
libras ; debentur eis ccc libre. Summa procuracionis vii libre viii solidi viii denarii.

Gemeticus.

VI. Id. Decembris. Procurati fuimus apud Gemeticos. Summa procuracionis, vii libre xv solidi.

V. Id. Decembris. Visitavimus ibidem. Ibi sunt li monachi; omnes sunt sacer
dotes, tredecim exceptis. Aliqui sunt negligentes de celebracione
missarum. Iniunximus hoc emendari. Aliqui sunt non confitentes quolibet mense.
Iniunximus hoc emendari. Habent quasdam domos, ubi solent esse monachi, in
quibus modo non sunt monachi super hoc habebimus consilium. Elemosina datur omnihus
venientibus ad eam cotidie; verumtamen minor est, ut dicitur, quam soleat esse.
Iniunximus duo scripta fieri de compotis quibuslibet, quorum unum remaneat
conventui et aliud abbati. Plus debetur eis quam debeant. Monuimus abbatem:;
et priorem de corrigendo coquinarium ei cantorem de confessionibus
frequentandis, et subcellerarium de missa sepius celebranda super quibus
eos inveneramus negligentes et nisi evidenter se super hiis emendarent,
infra pascha nobis denunciarent. Item, monuimus dictos abbatem et priorem
de elemosina melius tractanda in qua invenimus aliquam negligenciam circa
administratorem ipsius. Item, de monachis reponendis in prioratibus,
monuimus eosdcm abbatem et priorem.

Sanctus Wandregesili.

Ipsa die, pernoctavimus apud Sanctum Wandregisilum, cum expensis nostris.

IIII. Id. Decembris. Visitavimus ibidem. Ibi  [sic] [sunt] xl monachi. Unus non clamat
alium. Iniungimus hoc emendari. Itinerantes et illi qui sunt in prioratibus non ser
vant ieiunia regule, et utuntur carnibus. Iniunximus hoc emendari. Ele
mosina qualibet die datur omnibus venientibus ad eam. Debent circa vc libras,
et eis debetur circa vc libre. Infirmis male providetur, et infirmaria prava
est ; iniunximus hoc emendari.

Ipsa die, procurati fuimus ibidem. Summa procuracionis, x libre xvii solidi.

Votum.

III. Id. Decembris. Apud Votum, Cisterciensis ordinis.

Guerardivilla.

II. Id. Decembris. Apud Guerardi Villam procurati fuimus. Summa procuracionis, vi libre xi solidi ii denarii.

Id. Decembris. Visitavimus ibidem. Ibi sunt xii canonici commorantes. Unus solus
canonicus moratur apud Bellum VisumA déterminer... Inhibuimus districte ne mulieres de cetero
comedant in parrochiis in domibus canonicorum. Ter in ebdomada datur elemosina omnibus
venientibus ad eam. Habent in redditibus ccc libras ; debent l libras cuidam presbytero.

{167r} Monasterium Villare.

Ipsa die, pernoctavimus apud Monasterium Villare, cum expensis nostris.

XIX. Kl. Januarii. Visitavimus abbatissam que de novo ibi instituta fuerat. Monuimus eam
ut ipsa sequeretur conventum in dormitorio, refectorio et aliis, prout commode posset,
quod confessiones faceret frequentari, et computaret sepiissime. Debent cc
libras, set bene debetur eis tantumdem. Summa procuracionis, ix libre v solidi x denarii.

Walemunt.

XVIII. Kl. Januarii. Apud Walemunt, cum expensis nostris.

XVII. Kl. Januarii. Visitavimus ibidem. Ibi sunt xxvi monachi; ibi xiii
sacerdotes. Aliqui exeunt claustrum sine licencia. Iniunximus tales puniri.
Aliquam Iniunximus abbati quod aliquando acciperet claves archarum, et videret in
archis ad removendum proprietatem. Seculares comedunt in refecto
rio. Inhibuimus ne hoc fieret amodo. Apud Walemunt Vallem
Sancti Jacobi
moratur unus monachus solus. Iniunximus hoc emendari.

Ipsa die, procurati fuimus ibidem. Summa procuracionis, vii libre x solidi i denarius.

Estotevilla.

XVI. Kl. Januarii. Procurati fuimus apud Estotevillam. Summa, vii libre i denarius minus.

Prior dissipator est bonorum, litigator, quasi semper excommunicatus ; pauci
ssime celebrat.

XV. Kl. Januarii. Dedicavimus ecclesiam de Roquefort, et ipsa die
procurati fuimus ibidem. Summa procuracionis, ix libre xiii solidi xi denarii.

Ovilla.

XIIII. Kl. Januarii. Visitavimus apud Ovillam. Ibi sunt xii canonici.
Unus non clamat alium. Male providetur infirmis. Iniunximus hoc emen
dari. Elemosina datur qualibet die omnibus venientibus ad eam. Redditus non
sunt totaliter conscripti. Iniunximus hoc emendari. Debent cx
libras ; habent in redditibus cccc libras. Summa procuracionis, viii libre xvii solidi.

XIII. Kl. Januarii.

XII. Kl. Januarii. Les 2 lignes sont regroupées par une accolade suivie de Apud Deivillam...

Apud Deivillam.

XI. Kl. Januarii. Rothomagi.

X. Kl. Januarii. Celebravimus sacros ordines Rothomagi.

IX. Kl. Januarii.

VIII. Kl. Januarii. Les 2 lignes sont regroupées par une accolade suivie de Rothomagi. Celebravimus…..

Rothomagi. Celebravimus festum nativitatis Domini.

VII. Kl. Januarii. Apud Fraxinos.

VI. Kl. Januarii. Apud Bordellum de Vigneio.

V. Kl. Januarii. Apud Sanctum Dyonisium.

IIII. Kl. Januarii.

III. Kl. Januarii.

II. Kl. Januarii. Les 3 lignes sont regroupées par une accolade suivie de Parisius..

Parisius.

{167v} Kl. Januarii. Apud Sanctum Dionisium.

IIII. Non. Januarii. Pontisare.

III. Non. Januarii. Pontisare Apud Calvum Montem.

II. Non. Januarii. Apud Gornaium.

Bellus Beccus.

Non. Januarii. Apud Bellum Beccum.

VIII. Id. Januarii. Ibidem. Celebravimus festum epiphanie.

VII. Id. Januarii.

VI. Id. Januarii.

V. Id. Januarii.

IIII. Id. Januarii. Les 3 lignes sont regroupées par une accolade suivies de Apud Alacrem Montem..

Apud Alacrem Montem.

Wanchi.

III. Id. Januarii. Ibidem nos procuravit firmarius de Wanchiaco. Summa procuracionis,
x libre xvii solidi xi denarii. Somme encadrée..

Bures.

II. Id.  [sic] [Januarii] Apud Bures procurati fuimus. Summa procuracionis, ix libre vii solidi. Somme encadrée..

Id. Januarii. Visitavimus duos monachos ibidem commorantes. Non servant ieiunia regule. Interdiximus eis prout regula prohibet. Utuntur carnibus preter necessitate.
Interdiximus eis esum carnium omnino, nisi quatenus regula permittit. Non habent regulam. Iniunximus eis quod unam quererent. Prior Prati percipit ibi bene vic libras. Super
premissis. Monuimus priorem et socium suum. Presentibus : thesaurario magistro Roberto
Senonensi canonico Rothomagensi.

Ipsa die, visitavimus priorem et duos tres canonicos hospitalis. Parum confitentur. Iniunximus hoc emen
dari. Alia sunt satis in bono statu. v sunt ibi sorores. Debent circa xl libras.

Nogentum.

Eadem die procuravit nos, apud Novum Castrum, firmarius de Nogento.
Ibi non sunt monachi. Summa procuracionis, ix libre ii solidi v denarii. Somme encadrée..

Bellus Saltus.

XVIIII. Kl. Febriarii. Procurati fuimus apud Bellum Saltum. Summa procuracionis, vi libre
xviii solidi i denarius. Somme encadrée..

XVIII. Kl. Febriarii. Visitavimus duos monachos ibi existentes. Aliquando non cele
bratur missa in ipso prioratu, propter occupaciones. Ter in ebdomada datur elemosina omnibus generaliter venientibus ad eam. Ieiunia regule minus bene servant et utuntur car
nibus communiter. Non habent regulam penes se. Iniunximus quod unam quererent. De
ieiuniis et esu carnium. Iniunximus quod regulam observarent. Debent c libras;
habent in redditibus circa c libras.

Buieval.

Eadem die, visitavimus abbaciam de Buieval. Ibi  [sic] [sunt] xxxiiii moniales, set in hoc
numero computatur priorissa de Sancto Albino. Septies in anno communionem corporis
Ihesu Christi recipiunt per ordinem, set plus confitentur. Debent viixx libras, set eis debetur
iiiixx libre, manerium de Pierremen tradiderunt, absque consensu nostro, magistro Willelmo
de Vivariis, pro quinquaginta libris, quod valet viixx libras. Iniunximus precepta archidiaconi R.,
in alia visitacione contenta, firmiter observari. Item, districte precepimus ne aliqua
portam claustri sine licencia exire presumeret, et ne aliqua faceret litteras, vel fieri
faceret, nisi eas ostenderet abbatisse. Presbyterum propter scandalum monialium et populi amovimus
a loco, licet contra cum nichil probabile invenissemus. Florencia pepererat ibi de novo,
et de hoc erat infamata domus tota.

{168r} Mortuum Mare super Alnam.

Eadem die, procurati fuimus apud Mortuum Mare super Alnam. Ibi sunt duo mona
chi, Ordinis Clugniacensi. Summa procuracionis, viii libre vii solidi xiiii solidi.

Alba Mallia.

XVII. Kl. Febriarii. Procurati fuimus apud Albam Malliam. Summa viii libre vii solidi vii denarii.

XVI. Kl. Febriarii. Visitavimus ibidem. Ibi sunt xvii monachi. Omnes sunt sacerdo
tes v exceptis. Unus non clamat alium, parum confitentur. Iniunximus hec e
mendari. Preterea inhibuimus ne aliquis haberet pannos lineos et quod nullus,
post completorium, iret in cameram comedere seu bibere, et de hoc inhi
buimus abbati, ne aliquem in hoc delinquentem de cetero absolvere presume
ret, quia in hoc casu retinebamus nobis specialiter potestatem absol
vendi. Item, abbati diximus quod nollebamus ipsum habere potestatem dandi
licenciam remanendi de completorio.Ter in ebdomada datur elemosina
omnibus ad eam venientibus. Iniunximus abbati quod redditus faceret conscribi.
Item, iniunximus quod officiales, semel in mense ad minus coram aliquibus
electis a conventu, de misiis et receptis computarent. Item, quod
abbas, bis in anno ad minus, de statu domus coram aliquibus electis a conventu
computet; de quibus compotis semper duo scripta fiant, quorum unum abbati re
maneat, et aliud electis a conventu. Super premissis fecimus ordmacionem
quam inscriptis sub sigillo nostro tradidimus abbati secundum quam anno sequenti
proponimus visitare. Debent viiic libras et iiiixx libras. Abbas tradidit cui
dam de parentela sua quatuor acras terre libere in burgagio,
et quia in tradicione huiusmodi dampnificatum erat monasterium, nec super
hoc habebat litteras conventus. Iniunximus abbati quod eas revocaret.
Item iniunximus abbati ne decetero aliquid tradat in emphiteosim, sine
consensu conventus sui. Item, quia nutrix Ade Telarii, veniendo in ipsam
abbaciam eam scandalizabat ut pote quia cum garcionibus abbacie
dormiebat ut dicebatur. Iniunximus abbati ne ipse permitteret eam de
cetero intrare abbaciam aliqua racione. Item, quia ianitor diffamaba
tur de latrocinio. Iniunximus abbati ut super hoc inquireret veritatem et,
si ita talem cum inveniret, cum omnino ab hospicio amoveret.***

Focardi Mons.

Eadem die, pernoctavimus apud Focardi Montem, Cisterciensis ordinis.***

XV. Kl. Febriarii. Pernoctavimus apud Augum, cum expensis nostris.

{168v} Augum.

XIIII. Kl. Febriarii. Visitavimus apud Augum. Ibi sunt xxviii canonici. Regula non
legitur qualibet ebdomada. Iniunximus hoc emendari. Omnes sunt sacerdotes, preter
novem. Debent viiixx libras et x libras. Parum habent vinum. Alia sunt satis in bo
no statu. Quasdam ecclesias de patronatu suo, abbas et conventus, appropriaverunt ad usus proprios, absque
licencia diocesani, et archidiaconi in preiudicium dicti archiepiscopi et archi
diaconi; et quia de hoc dicebant se habere privilegia et litteras archiepiscoporum, assigna
vimus eis diem veneris post cineres, ad ostendum omnia instrumenta que sibi
possent valere in hoc casu. ***. Summa procuracionis, vii libre ix solidi.

Ulterior Portus.

XIII. Kl. Febriarii. Visitavimus abbaciam Ulterioris Portus. Ulterior Unus non
clamat alium. Retinent veteres pellicias in dacione novarum. Iniunximus
abbati ne daret eis novas nisi ci redderent veteres. In prioratibus non ser
vant ieiunia regule et utuntur carnibus. Iniunximus hoc emendari. In abbacia
ipsa utuntur carnibus secundum arbitrium abbatis. Iniunximus abbati quod super hoc
regulam faceret plenius observari. Debent circa ccc libras. Super hoc
quod, quantum ad compotum officialium abbas non fecerat observari man
datum nostrum in alia visitacione factum, fecimus cum accipere venam
suam in presencia nostra, et ei iniunximus [illisible] penitenciam quam
propter hoc vidimus iniungendam. Promittentes ei quod si alias eum super
hoc inveniremus negligentem, cum gravius puniemus. Inhibuimus ne
abbas permitteret decetero, quod priores, decetero, darent monachis sin
gulis denarios singulos.

Ipsa die, procurati fuimus ibidem. Summa procuracionis, viii libre viii solidi iiii denarii.

XII. Kl. Febriarii. Apud Creolium, cum expensis nostris.

Evremodium.

XI. Kl. Febriarii. Visitavimus prioratum Evremodii. Ibi sunt xiicim mo
nachi. Utuntur carnibus preter necessitate. Iniunximus quod super hoc re
gulam plenius observarent. Debent viixx libras, exceptis ducentis
libris quas debent abbati suo. Monuimus priorem et socios suos de concessi
onibus frequentandis, quia super hoc inveneramus eos negligentes.

Ipsa die, procurati fuimus in manerio nostro de Alacri Monte, ad expensas prioratus.
Summa procuracionis, viii libre.

Longolium.

X. Kl. Febriarii. Procurati fuimus apud Longolium. Summa procuracionis, x libre viii solidi ix denarii.

Basquevilla.

IX. Kl. Febriarii. Visitavimus apud Basquevillam. Ibi sunt iiiior monachi
Tironenses. Utuntur culcitris. Iniunximus hoc emendari. Est ibi quidam qui
non est presbyter. Iniunximus ei quod quolibet mense confiteatur et communicet corpori
{169r} et sanguini Ihesu Christi. Ter in ebdomada datur elemosina omnibus ad eam venien
tibus. Non servant ieiunia regule, utuntur carnibus passim. Iniunximus eis quod
super hoc regulam suam plenius observarent. Frater Johannes Pligaut, prior,
frater Lucas de Nogento, frater Herbertus Carnotensis, frater Stephanus de Castro Duni :
istos monuimus de premissis. Redditus non sunt conscripti. Iniunximus priori quod eos
conscribi faceret. Debent cl libras ; habent in redditibus cc libras.

Ipsa die, procurati fuimus ibidem. Summa procuracionis, ix libre xi solidi ix denarii.

Altifagum.

VIII. Kl. Febriarii. Pernoctavimus apud Altifagum. Summa procuracionis,viii libre viii solidi ix denarii.

VII. Kl. Febriarii. Visitavimus ibidem. Sunt ibi quinque monachi Sancti Ebrulphi.
Monuimus eos quod semel ad minus in mense confiterentur. Monuimus eos quod, quantum
ad ieiunia et esum carnium, regulam observarent ; dixerunt quod super
premissis bonam habebant conscienciam. Habent in redditihus cccc  [sic] [libras] ; debent
cc libras.

Ipsa die procurati fuimus apud Sanctum Victorem in Caleto. Summa procuracionis.

VI. Kl. Febriarii.

V. Kl. Febriarii.

IIII. Kl. Febriarii.

III. Kl. Febriarii.

II. Kl. Febriarii.

Kl. Febriarii.

IIII. Non. Febriarii. Les 7 lignes sont regroupées par une accolade suivie de Apud Sanctum Victorem in Caleto..

Apud Sanctum Victorem in Caleto.

III. Non. Febriarii. Apud Rivum.

II. Non. Febriarii. Apud Fraxinos.

Non. Febriarii. Apud Genesvillam.

VIII. Id. Febriarii. Apud Pontisaram.

VII. Id. Febriarii.

VI. Id. Febriarii.

V. Id. Febriarii.

IIII. Id. Febriarii.

III. Id. Febriarii.

II. Id. Febriarii.

Id. Febriarii.

XVI. Kl. Febriarii. Martii.

XV. Kl. Febriarii. Martii.

XIIII. Kl. Martii.

XIII. Kl. Martii.

XII. Kl. Martii. Les 12 lignes sont regroupées par une accolade suivie de Parisius..

Parisius.

{169v} XI. Kl. Martii. Apud Pontisaram.

X. Kl. Martii. Apud Genesvillam.

1X. Kl. Martii. Apud Fraxinos.

VIII. Kl. Martii.

VII. Kl. Martii.

VI. Kl. Martii. Les 3 lignes sont regroupées par une accolade suivie de Apud Deivillam..

Apud Deivillam.

V. Kl. Martii. Scilicet in die brandonum, Rothomagi. Fecimus sermonem in ecclesia Rothomagensi

IIII. Kl. Martii.

III. Kl. Martii.

II. Kl. Martii. Les 3 lignes sont regroupées par une accolade suivie de Apud Deivillam..

Apud Deivillam.

Magdalene Rothomagum.

Kl. Martii. Visitavimus domum Beate Marie Magdalene Rothomagensis. Ibi sunt xii cano
nici commorantes. Non est ibi subprior. Omnes sunt presbyteri, preter tres. De [illisible]
consuetudine, tredecim vicibus in anno, tam illi qui non sunt presbyteri, quam fratres
et sorores, confitentur et communicant. Iniunximus priori quod pluries in anno acciperet cla
ves omnium, ex improviso, ut videret in archis eorum, utrum aliquid ibi esset proprieta
tis. Ibi sunt xxiiii sorores. Debent cc libras circa l libras. Frater Petrus Goiers
inobediens est, nec vult corrigere culpam suam, de incontinencia qua infamatus
fuit apud Fovillam. Iniunximus priori ut particulares compoti sepius fierent.

Ipsa die, pernoctavimus apud Deivillam, cum expensis nostris.

Pratum.

VI. Non. Martii. Visitavimus Pratum. Ibi sunt xviii monachi commorantes.
Omnes sunt sacerdotes, iiiior exceptis. Ter in ebdomada datur elemosina omnibus ve
nientibus ad eam. Utuntur carnibus preter necessitatem aliquando sed parum,
ut dicunt. Iniunximus eis ut super hoc suam regulam plenius observarent.
Item, iniunximus priori ut ieiunia regule in prioratibus faceret plenius ob
servari. Habent in redditibus circa m libras; debent abbati viic libras et
alibi c libras.

Ipsa die, pernoctavimus apud Deivillam, cum expensis nostris.

V. Non. Martii. Celebravimus sacros ordines apud Deivillam.

Sancta Katherina.

IIII. Non. Martii. Procurati fuimus apud Sanctam Katerinam. Summa procuracionis, xi libre vii solidi viii denarii.

III. Non. Martii. Visitavimus ibidem. Ibi sunt xxx monachi, xviii sunt sacerdo
tes. Iniunximus abbati quod ad minus bis in anno computetur de generali statu domus.
Habent in redditibus m libras ; debent vc libras set debentur eis aliqua. Summa, xi libre vii solidi viii denarii.

Ipsa die, pernoctavimus apud Fraxinos.

{170r} Salicosam.

II. Non. Martii. Procurati fuimus apud Salicosam. Summa procuracionis vi libre xv solidi.

Non. Martii. Visitavimus ibidem. Ibi sunt xii canonici commorantes. Omnes sunt presbyteri,
tribus exceptis. Silencium non bene servatur. Subprior nimis de facili dat canonicis
litteram exeundi claustrum. Iniunximus hoc districte emendari. Canonici quidam, scilicet frater
Matheus et frater Philipus comederunt apud Tyliacum in quadam domo cuius
dam laici. Iniunximus priori quod, in primo capitulo in quo essent hoc bene faceret emen
di. Habent fratres duos et duas sorores in domo. Debent circa cc libras ; habent
in redditibus cccc libras. Ipsa die, pernoctavimus ibidem, cum expensis nostris.

Ruppis Guidonis.

VIII. Id. Martii. Pernoctavimus apud Ruppem Guidonis, et habuimus xl solidos
parisienses, nomine procuracionis et quedam alia que nobis cum hoc debent.

Sanctus Martini in Garenna.

VII. Id. Martii. Visitavimus prioratum Sancti Martini in Garenna. Ibi sunt
v monachi ordinis Beccensis. Elemosina datur ter in ebdomada omnibus ve
nientibus ad eam. Utuntur carnibus preter necessitatem. Iniunximus
quod delinquentes in hoc faciant penam in statutis contentam. Habent in
reddibus viixx libras ; debent lx libras.

Ipsa die, procurati fuimus ibidem. Summa procuracionis, vii libre xvi solidi ii denarii.

VI. Id. Martii.

V. Id. Martii. Les 2 lignes sont regroupées par une accolade suivie de Apud Gisorcium..

Apud Gisorcium.

IIII. Id. Martii.

III. Id. Martii. Les 2 lignes sont regroupées par une accolade suivie de Apud Gornayum..

Apud Gornaium.

Mortuum Mare.

II. Id. Martii.

Id. Martii. Les 2 lignes sont regroupées par une accolade suivie de Apud Mortuum Mare..

Apud Mortuum Mare.

XVII. Kl. Martii. Aprilis. Apud Goyacum.

XVI. Kl. Aprilis.

XV. Kl. Aprilis. Les 2 lignes sont regroupées par une accolade suivie de Rothomagi..

Rothomagi.

XIIII. Kl. Aprilis.

XIII. Kl. Aprilis.

XII. Kl. Aprilis. Les 3 lignes sont regroupées par une accolade suivie de Apud Pontem Arche..

Apud Pontem Arche.

XI. Kl. Aprilis. Apud Oissel.

X. Kl. Aprilis.

IX. KI. Aprilis.

VIII. Kl. Aprilis.

VII. Kl. Aprilis.

VI. Kl. Aprilis, et dominus rex nobiscum fuit ipsa die, et jacuit in domo nostra. Les 5 lignes sont regroupées par une accolade suivie de Apud Deivillam. .

Apud Deivillam.

{170v} V. Kl. Aprilis.

IIII. Kl. Aprilis.

III. Kl. Aprilis. Les 3 lignes sont regroupées par une accolade suivies de Apud Deivillam. .

Apud Deivillam.

II. Kl. Aprilis.

Kl. Aprilis. In ramis palmarum. Les 2 lignes sont regroupées par une accolade suivie de Rothomagi. .

Rothomagi.

IIII. Non. Aprilis.

III. Non. Aprilis. Les 2 lignes sont regroupées par une accolade suivie de Apud Deivillam..

Apud Deivillam.

II. Non. Aprilis.

Non. Aprilis.

VIII. Id. Aprilis.

Apparat :

a. Les 11 lignes sont regroupées par une accolade suivie de Apud Deivillam | b.  Les 3 lignes sont regroupées par une accolade suivie de Celebravimus sacram synodum Rothomagensem, et pernoctavimus apud
Sanctum Matheum.
 | c.  Les 11 lignes sont regroupées par une accolade suivie de Apud Noviomum. | d.  Les 3 lignes sont regroupées par une accolade suivie de Pontisare.. | e. A déterminer. | f.  Les 2 lignes sont regroupées par une accolade suivie de Apud Deivillam.. | g.  Les 2 lignes sont regroupées par une accolade suivie de Rothomagi. Celebravimus…. | h.  Les 3 lignes sont regroupées par une accolade suivie de Parisius. | i.  Les 3 lignes sont regroupées par une accolade suivies de Apud Alacrem Montem. | j.  Somme encadrée. | k.  Somme encadrée. | l.  Somme encadrée. | m.  Somme encadrée. | n.  Les 7 lignes sont regroupées par une accolade suivie de Apud Sanctum Victorem in Caleto. | o.  Les 12 lignes sont regroupées par une accolade suivie de Parisius. | p.  Les 3 lignes sont regroupées par une accolade suivie de Apud Deivillam. | q.  Les 3 lignes sont regroupées par une accolade suivie de Apud Deivillam. | r.  Les 2 lignes sont regroupées par une accolade suivie de Apud Gisorcium. | s.  Les 2 lignes sont regroupées par une accolade suivie de Apud Gornayum. | t.  Les 2 lignes sont regroupées par une accolade suivie de Apud Mortuum Mare. | u.  Les 2 lignes sont regroupées par une accolade suivie de Rothomagi. | v.  Les 3 lignes sont regroupées par une accolade suivie de Apud Pontem Arche. | w.  Les 5 lignes sont regroupées par une accolade suivie de Apud Deivillam.  | x.  Les 3 lignes sont regroupées par une accolade suivies de Apud Deivillam.  | y.  Les 2 lignes sont regroupées par une accolade suivie de Rothomagi.  | z.  Les 2 lignes sont regroupées par une accolade suivie de Apud Deivillam. |